Zákaz vstupu do lesa

Autor : Martin Král v rubrice : Všeobecné informace dne 05.08.2009 v 18.29   2,503 čtenářů 
DSCF1294

Od dnešního dne platí nařízení Rady města Jilemnice. Bohužel se to týká prostoru plánovaného závodu štafet 2010 a také všech běžeckých a cyklistických tra­tí.

Nařízení Rady města Jilemnice č. 3/2009 ze dne 4.8.2009 o dočasném vyloučení vstupu do lesa

Rada města Jilemnice (dále jen Rada), vydává v souladu s § 11 odst. 2, § 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, a v souladu s § 19 odst. 3 zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na dobu 3 měsíců toto nařízení města, kterým dočasně vylučuje vstup do lesa:

čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Účelem nařízení je v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů dočasné vyloučení (zákaz) vstupu do lesa na části území v působnosti Města Jilemnice jako obce s rozšířenou působností. Jedná se o pozemky určené plnění funkcí lesa, které se nacházejí v katastrálních územích Horní Branná, Horní Sytová, Hrabačov, Jilemnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Roztoky u Jilemnice (komplex lesů v severní části ohraničený z jihu železniční tratí z Martinic v Krk.), Valteřice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou.
 2. V uvedených územích budou s odkazem na toto nařízení hlavní přístupy do lesa zřetelně v terénu označeny (zejména na začátku lesních cest) a po uplynutí doby zákazu budou označení odstraněna.
 3. Zákaz se nevztahuje na vlastníka lesa a osoby jím pověřené k provádění hospodaření v lese, při výkonu práva myslivosti, orgány státní správy, složky integrovaného záchranného systému a další osoby vykonávající nezbytné činnosti dle zvláštních zákonů.

čl. 2 Důvody vyloučení vstupu

 1. V souvislosti s živelnou pohromou ze dne 23.7.2009 (mimořádně silná bouřka spojená s prudkým větrem), která se s největší intenzitou vyskytla na v čl. 1 popsaném území, rozhodla Rada v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů zakázat ve vymezeném území vstup do lesa, neboť lesní porosty jsou v důsledku větrné kalamity rozlámány, zavěšené vývraty, padající větve nebo vršky stromů mohou ohrozit zdraví člověka.

čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Městský úřad Jilemnice uveřejní toto nařízení na úřední desce a umožní po dobu jeho účinnosti každému do něj nahlédnout. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce.
 2. Nařízení Rady se zároveň zveřejňuje na úřední desce obecních úřadů, kterých se toto nařízení územně dotýká.
 3. Porušení tohoto zákazu je správním deliktem podle § 54 odst.2, písm. c) lesního zákona.
 4. Vzhledem k tomu, že naléhavý veřejný zájem vyžaduje stanovit z důvodu bezpečnosti a zdraví návštěvníků lesa dřívější počátek účinnosti, nabývá toto nařízení účinnosti dnem 5. 8. 2009.
 5. Termín vyloučení vstupu do lesa se stanovuje od 5.8.2009 do 4.11.2009.
DSCF1301
DSCF1303
DSCF1308
DSCF1311
DSCF1317

Podle informací z Odboru životního prostředí termín 4.11.2009 zřejmě nebude konečný. Odhad poničeného dřeva je 35000 kubíků !!!

Poslední články

blíží se termín OB registrace a členských příspěvků
Kufrování s Krakonošem 2022
Výsledky přeboru
Czech O-Tour 2023 - zvýhodněná adventní cena startovného
Oddílový přebor - informace
Odjezd na VČO
Oddílový přebor
Úterní trénink žactva
Odjezd na VČO
Úterní trénink žactva

Nejčtenější články

 • Informace o klubu - 13,203 čtenářů
 • Třídenní Kokořínsko 2006 - 12,767 čtenářů
 • Klubové záležitosti - 12,129 čtenářů
 • Trocha teorie nikoho nezabije - 11,749 čtenářů
 • Fotogalerie 2008 - 11,263 čtenářů
 • MTBO v Horní Branné - 10,217 čtenářů
 • klubová ZOO - 9,940 čtenářů
 • Kufrování s Krakonošem - 9,588 čtenářů
 • Mononukleozy, virózy, klíšťata - 9,243 čtenářů
 • Na bednu pouze iniciály J.E. - 9,217 čtenářů
 •  
   • tréninky
    úterý 16:30-18:00