CELKOVÉ VÝSLEDKY PODLE OKRUHŮ
pořadí reg si příjmení jméno trať čas CLK  ražení okruh A   okruh B   okruh C
1 OK       2035798 Votočková Jára 2                   A 0:32:39 ok 0:32:38
2 JIL4701  9066 Zlesák   Zdeněk                   A 0:42:52 ok 0:42:23
1 GYM      2035787 Janatová Kateřina                 AB 1:02:11 ok 0:25:57 0:36:14
2 GYM      2035771 Votočková Pavlína                  AB 1:08:46 ok 0:30:32 0:38:14
3 GYM      2035790 Rysulová Eliška                   AB 1:17:54 ok 0:31:10 0:46:44
4 GYM      2035785 Kociánová Bára                     AB 1:26:12 ok 0:31:29 0:54:43
5 OK       425574 Karlová  Katka                    AB 1:43:32 ok 0:49:51 0:53:41
GYM      2035782 Čechová  Anna                     AB 1:20:20 disk 0:36:57 0:43:23 D
1 JIL6003  9060 Votoček  Vladimír ABC 1:39:08 ok 0:27:32 0:37:47 0:33:49
2 GYM      2035781 Machač   Karel                    ABC 1:51:10 ok 0:34:26 0:38:17 0:38:27
3 GYM      2035784 Herbs    Filip                    ABC 1:59:27 ok 0:31:51 0:34:11 0:53:25
4 SKI      2035776 Kožnar   Aleš                     ABC 2:04:28 ok 0:30:36 0:45:25 0:48:27
5 SKI      2035795 Svoboda  Petr                     ABC 2:06:02 ok 0:27:20 0:42:48 0:55:54
6 GYM      2035791  Boura  Jan                       ABC 2:09:11 ok 0:46:50 0:44:34 0:37:47
1 GYM      2058517 Schützová Sandra                   AC 1:16:17 ok 0:29:25 0:46:52 P
OK       9083 Erlebach Michal                   AC disk
1 JIL7255  9076 Votočková Jaroslava                B 0:37:35 ok 0:37:35
2 JIL5401  9087 Kynčl    Stanislav                B 0:48:16 ok 0:48:16
3 JIL8703  49478 Černý    Martin                   B 1:20:20 ok 0:26:09
1 SKI      2035780 Charvátová Lucie                    BA 1:11:24 ok 0:28:49 0:42:35
2 GYM      2035783 Trojanová Anežka                   BA 1:15:08 ok 0:34:41 0:40:27
3 SKI      2035789 Kociánová Jana                     BA 1:22:35 ok 0:37:56 0:44:39
4 GYM      2035793 Hanušová Dominika                 BA 1:37:13 ok 0:33:03 1:04:10
1 GYM      2035777 Kudrnáč  Vojta                    BCA 1:29:17 ok 0:25:42 0:31:22 0:32:13
2 SKI      2035794 Korbelář Václav                   BCA 1:46:18 ok 0:30:31 0:36:50 0:38:57
3 GYM      2035775 Schütz   Filip                    BCA 1:46:55 ok 0:26:45 0:47:56 0:32:14
4 GYM      2035772 Kožnar   František                BCA 1:49:45 ok 0:28:05 0:44:18 0:37:22
5 GYM      2035786 Tomíček  Ondřej                   BCA 1:51:13 ok 0:27:54 0:44:15 0:39:04
6 GYM      2035779 Lukeš    Tomáš                    BCA 2:14:13 ok 0:30:06 1:02:51 0:41:16
GYM      2035797 Haman    Václav                   BCA 1:44:40 disk 0:26:31 0:35:42 D 0:45:00
1 OK       682091 Karel    Miloš                    C 1:05:27 ok 1:05:27
1 JIL8703  49478 Černý    Martin                   CA 0:47:01 ok 0:21:47 0:25:14
2 GYM      2035770 Kocián   Jakub                    CA 1:24:27 ok 0:38:56 0:45:31
1 OK       2035796 Votoček  Filip                    CAB 1:41:43 ok 0:28:45 0:36:28 0:36:30
2 GYM      2035773 Čech     Jan                      CAB 1:42:01 ok 0:30:09 0:33:59 0:37:53
GYM      2035778 Čížek    Martin                   CAB 2:06:57 disk 0:32:40 0:38:03 D 0:56:14
1 JIL9006  9091 Černý    Vojtěch                  CBA 1:48:18 ok 0:30:05 0:37:45 0:40:28
2 OK       2035799 Korbelář Luboš                    CBA 1:51:37 ok 0:32:16 0:38:52 0:40:29
VÝSLEDKY PRO OKRUH A
pořadí reg si příjmení jméno trať čas CLK  ražení okruh A   okruh B   okruh C
1 JIL8703  49478 Černý    Martin                   CA 0:21:47
2 GYM      2035777 Kudrnáč  Vojta                    BCA 0:25:42
3 GYM      2035787 Janatová Kateřina                 AB 0:25:57
4 GYM      2035797 Haman    Václav                   BCA 0:26:31
5 GYM      2035775 Schütz   Filip                    BCA 0:26:45
6 SKI      2035795 Svoboda  Petr                     ABC 0:27:20
7 JIL6003  9060 Votoček  Vladimír ABC 0:27:32
8 GYM      2035786 Tomíček  Ondřej                   BCA 0:27:54
9 GYM      2035772 Kožnar   František                BCA 0:28:05
10 OK       2035796 Votoček  Filip                    CAB 0:28:45
11 SKI      2035780 Charvátová Lucie                    BA 0:28:49
12 GYM      2058517 Schützová Sandra                   AC 0:29:25
13 JIL9006  9091 Černý    Vojtěch                  CBA 0:30:05
14 GYM      2035779 Lukeš    Tomáš                    BCA 0:30:06
15 GYM      2035773 Čech     Jan                      CAB 0:30:09
16 SKI      2035794 Korbelář Václav                   BCA 0:30:31
17 GYM      2035771 Votočková Pavlína                  AB 0:30:32
18 SKI      2035776 Kožnar   Aleš                     ABC 0:30:36
19 GYM      2035790 Rysulová Eliška                   AB 0:31:10
20 GYM      2035785 Kociánová Bára                     AB 0:31:29
21 GYM      2035784 Herbs    Filip                    ABC 0:31:51
22 OK       2035799 Korbelář Luboš                    CBA 0:32:16
23 OK       2035798 Votočková Jára 2                   A 0:32:38
24 GYM      2035778 Čížek    Martin                   CAB 0:32:40
25 GYM      2035793 Hanušová Dominika                 BA 0:33:03
26 GYM      2035781 Machač   Karel                    ABC 0:34:26
27 GYM      2035783 Trojanová Anežka                   BA 0:34:41
28 GYM      2035782 Čechová  Anna                     AB 0:36:57
29 SKI      2035789 Kociánová Jana                     BA 0:37:56
30 GYM      2035770 Kocián   Jakub                    CA 0:38:56
31 JIL4701  9066 Zlesák   Zdeněk                   A 0:42:23
32 GYM      2035791  Boura  Jan                       ABC 0:46:50
33 OK       425574 Karlová  Katka                    AB 0:49:51
OK       9083 Erlebach Michal                   AC disk
VÝSLEDKY PRO OKRUH B
pořadí reg si příjmení jméno trať čas CLK  ražení okruh A   okruh B   okruh C
1 JIL8703  49478 Černý    Martin                   B 0:26:09
2 GYM      2035777 Kudrnáč  Vojta                    BCA 0:31:22
3 GYM      2035773 Čech     Jan                      CAB 0:33:59
4 GYM      2035784 Herbs    Filip                    ABC 0:34:11
5 GYM      2035787 Janatová Kateřina                 AB 0:36:14
6 OK       2035796 Votoček  Filip                    CAB 0:36:28
7 SKI      2035794 Korbelář Václav                   BCA 0:36:50
8 JIL7255  9076 Votočková Jaroslava                B 0:37:35
9 JIL9006  9091 Černý    Vojtěch                  CBA 0:37:45
10 JIL6003  9060 Votoček  Vladimír ABC 0:37:47
11 GYM      2035771 Votočková Pavlína                  AB 0:38:14
12 GYM      2035781 Machač   Karel                    ABC 0:38:17
13 OK       2035799 Korbelář Luboš                    CBA 0:38:52
14 GYM      2035783 Trojanová Anežka                   BA 0:40:27
15 SKI      2035780 Charvátová Lucie                    BA 0:42:35
16 SKI      2035795 Svoboda  Petr                     ABC 0:42:48
17 GYM      2035786 Tomíček  Ondřej                   BCA 0:44:15
18 GYM      2035772 Kožnar   František                BCA 0:44:18
19 GYM      2035791  Boura  Jan                       ABC 0:44:34
20 SKI      2035789 Kociánová Jana                     BA 0:44:39
21 SKI      2035776 Kožnar   Aleš                     ABC 0:45:25
22 GYM      2035790 Rysulová Eliška                   AB 0:46:44
23 GYM      2035775 Schütz   Filip                    BCA 0:47:56
24 JIL5401  9087 Kynčl    Stanislav                B 0:48:16
25 OK       425574 Karlová  Katka                    AB 0:53:41
26 GYM      2035785 Kociánová Bára                     AB 0:54:43
27 GYM      2035779 Lukeš    Tomáš                    BCA 1:02:51
28 GYM      2035793 Hanušová Dominika                 BA 1:04:10
GYM      2058517 Schützová Sandra                   AC 0:46:52 obrácené pořadí
GYM      2035797 Haman    Václav                   BCA 0:35:42 disk
GYM      2035778 Čížek    Martin                   CAB 0:38:03 disk
GYM      2035782 Čechová  Anna                     AB 0:43:23 disk
VÝSLEDKY PRO OKRUH C
pořadí reg si příjmení jméno trať čas CLK  ražení okruh A   okruh B   okruh C
1 JIL8703  49478 Černý    Martin                   CA 0:25:14
2 GYM      2035777 Kudrnáč  Vojta                    BCA 0:32:13
3 GYM      2035775 Schütz   Filip                    BCA 0:32:14
4 JIL6003  9060 Votoček  Vladimír ABC 0:33:49
5 OK       2035796 Votoček  Filip                    CAB 0:36:30
6 GYM      2035772 Kožnar   František                BCA 0:37:22
7 GYM      2035791  Boura  Jan                       ABC 0:37:47
8 GYM      2035773 Čech     Jan                      CAB 0:37:53
9 GYM      2035781 Machač   Karel                    ABC 0:38:27
10 SKI      2035794 Korbelář Václav                   BCA 0:38:57
11 GYM      2035786 Tomíček  Ondřej                   BCA 0:39:04
12 JIL9006  9091 Černý    Vojtěch                  CBA 0:40:28
13 OK       2035799 Korbelář Luboš                    CBA 0:40:29
14 GYM      2035779 Lukeš    Tomáš                    BCA 0:41:16
15 GYM      2035797 Haman    Václav                   BCA 0:45:00
16 GYM      2035770 Kocián   Jakub                    CA 0:45:31
17 SKI      2035776 Kožnar   Aleš                     ABC 0:48:27
18 GYM      2035784 Herbs    Filip                    ABC 0:53:25
19 SKI      2035795 Svoboda  Petr                     ABC 0:55:54
20 GYM      2035778 Čížek    Martin                   CAB 0:56:14
21 OK       682091 Karel    Miloš                    C 1:05:27